Máy móc, trang thiết bị phục vụ khảo sát

Trắc địa Công trình

Khảo sát địa hình

ALPHA & OMEGA

Chúng tôi hoạt động chuyên về lĩnh vực Đo đạc Bản đồ với đội ngũ cán bộ kỹ thuật cao, máy móc thiết bị hiện đại, luôn đem lại lợi ích cao nhất cho Quý khách !
Cắm mốc ranh giới thửa đất
– Trích đo địa chính (tách hợp thửa, chỉnh lí biến động, chuyển mục đích sử dụng, cấp giấy chứng nhận QSD đất…)
– Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, bản đồ thu hồi đất …
– Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, đo vẽ trắc dọc , trắc ngang, đo sâu ..
– Trắc đia địa công trình ( quan trắc lún , chuyển vị ngang, tính khối lượng san nền …)